Chryzantemy a�� kwiaty jesieni w domu

chryzantemy

Fot. pixabay.com

Chryzantemy to obok astrA?w najbardziej rozpoznawalne kwiaty jesienne. W zaleA?noA�ci od odmiany i warunkA?w uprawy kwitnA� od sierpnia nawet do grudnia. MoA?na je uprawiaA� w ogrodach, na balkonach, ale rA?wnieA? w domach.
levitra at walmart.
SkA�d siA� wziA�A�y chryzantemy?
Pierwsze wzmianki o tych kwiatach pochodzA� z Chin. PojawiA�y siA� w zapiskach sprzed ponad 2500 lat. W Europie roA�liny te majA� znacznie krA?tszA� historiA�. PrzybyA�y do nas ok. 300 lat temu. Od samego poczA�tku wykorzystywano je przede wszystkim jako roA�liny ozdobne. Od zawsze cieszyA�y siA� duA?A� popularnoA�ciA�, poniewaA? kwitA� w okresie, kiedy wiA�kszoA�A� ogrodA?w staje siA� pusta i ponura. DziA�ki chryzantemom udaA�o siA� przedA�uA?yA� piA�kny wyglA�d rabat, aA? do pierwszych przymrozkA?w. Przez dziesiA�ciolecia upraw tej roA�liny w Europie ogrodnicy dziA�ki swojej wiedzy i umiejA�tnoA�ciom stworzyli caA�A� gamA� nowych odmian. DziA� moA?emy cieszyA� siA� chryzantemami o ogromnych peA�nych kwiatach, ale rA?wnieA? takimi, ktA?rych kwiatostany przypominajA� tylko drobne gwiazdki na ciemnozielonym tle liA�ci.

Chryzantemy w doniczkach
ChoA� w Polsce chryzantemy sA� kojarzone przede wszystkim z kwiatami na nagrobki, to coraz chA�tniej pojawiajA� siA� rA?wnieA? w naszych domach. W sklepach moA?na kupiA� piA�kne chryzantemy doniczkowe. WybierajA�c kwiaty do domu warto pamiA�taA�, aby roA�lina miaA�a jak najwiA�cej pA�kA?w kwiatowych, poniewaA? bA�dzie to gwarantowaA�o dA�ugi okres kwitnienia. Chryzantemy to bardzo wdziA�czne kwiaty gdyA? cudownie wyglA�dajA� i sA� bardzo A�atwe w uprawie.

PielA�gnacja chryzantem w domu
Chryzantemy doniczkowe, ktA?re kupujemy do domu sA� bardzo A�atwe w pielA�gnacji, jednak naleA?y pamiA�taA� o kilku podstawowych rzeczach, aby dA�ugo cieszyA�y nasze oczy swoim piA�knem.

  • Stanowisko: chryzantemy doniczkowe lubiA� jasne stanowiska. Najlepiej bA�dA� siA� czuA�y z daleka od kaloryferach, gdyA? nie lubiA� suchego powietrza.
  • Podlewanie: roA�liny te majA� pA�ytki system korzeniowy dlatego teA? trzeba pilnowaA�, by ziemia byA�a stale wilgotna. Aby ich nie przelaA� najlepiej wybieraA� doniczki z duA?ymi otworami na dole, ktA?re pozwolA� szybko usunA�A� nadmiar wody z doniczki.
  • Buy lisinopril 20 mg no prescription

  • NawoA?enie: w przypadku chryzantem doniczkowych nie ma koniecznoA�ci nawoA?enia tych roA�lin, poniewaA? po okresie kwitnienia sA� one wyrzucane na kompost.
  • Kwitnienie: kupujA�c chryzantemA� z wieloma pA�kami moA?na liczyA� na wiele tygodni zA� tym piA�knym kwiatem. W sprzyjajA�cych warunkach okres kwitnienia trwa nawet do 12 tygodni. Trzeba dbaA� o systematyczne usuwanie przekwitA�ych kwiatostanA?w. NaleA?y przy tym uwaA?aA�, aby nie uszkodziA� pA�kA?w przygotowujA�cych siA� do kwitnienia.

 

Donice dla chryzantem
Kupione w sklepie chryzantemy zazwyczaj rosnA� w plastikowych doniczkach. PoniewaA? po okresie kwitnienia prawdopodobnie roA�lina trafi do kompostownika, nie warto jej Clayfibre_Egg_Pot_Lead_wysokosc_49_cm_sprzesadzaA� do nowego pojemnika. Znacznie lepszym wyjA�ciem jest znalezienie odpowiedniej osA�onki na doniczkA�, ktA?ra sprawi, A?e kwitnA�ca chryzantema bA�dzie wyglA�daA�a jeszcze bardziej okazale. ZachA�camy do odwiedzenia naszego sklepu, gdzie moA?na kupiA� piA�kne donice przeznaczone do kwiatA?w domowych. Mamy nadziejA�, A?e znajdA� tu PaA�stwo idealnA� osA�onkA� do swoich chryzantem.