Doniczka dla storczyka

Storczyki to w ostatnim czasie bardzo popularne roA�liny. Kupujemy je coraz chA�tniej do naszych mieszkaA�, gdzie wyglA�dajA� naprawdA� wspaniale. NajczA�A�ciej storczyki sprzedawane sA� w maA�ych plastikowych doniczkach przypominajA�cych jednorazowy kubek do napojA?w z duA?A� iloA�ciA� otworA?w. Trzeba przyznaA�, A?e nie sA� one zbyt eleganckie, dlatego wiA�kszoA�A� z posiadaczy tych roA�lin szuka odpowiednich doniczek do storczykA?w.

Doniczki dla storczykA?w w naszym sklepie. Zapraszamy.

wielki storczyk

Kilka sA�A?w o plastikowej doniczce

Zanim jednak wybierzemy siA� do sklepu po nowA� doniczkA� dla swojej roA�liny, najpierw warto dowiedzieA� siA�, co bA�dzie dla niej najlepsze. Storczyki w naturalnym A�rodowisku rosnA� na drzewach stA�d teA? majA� bardzo specyficzne wymagania dotyczA�ceA� gleby. StorczykA?w nie przesadzamy do ziemi, a do specjalnego podA�oA?a, ktA?re ma odpowiedniA� porowatoA�A�, co umoA?liwia oddychanie korzeniom roA�liny. PoniewaA? storczyki nie lubiA� zbyt duA?ej iloA�ci wody, pojemnik, w ktA?rym rosnA� musi mieA� otwA?r odpA�ywowy. RoA�liny kupowane w sklepach umieszczone Avapro generic price sA� w plastikowych pojemnikach o duA?ej iloA�ci otworA?w. SA� to pojemniki specjalnie przeznaczone do uprawy tych kwiatA?w. JeA�li chcemy przesadziA� roA�linA� najlepiej kupiA� wA�aA�nie taki pojemnik, ale o wiA�kszej A�rednicy niA? ten, ktA?ry mamy obecnie.

OsA�onka

IMG_04332

Storczyki lubiA� duA?A� iloA�A� A�wiatA�a dlatego teA? zaleca siA� umieszczanie doniczki plastikowej w przezroczystych osA�onkach, aczkolwiek nie jest to konieczne. W sklepach ogrodniczych letrozole without prescription. moA?na kupiA� specjalne osA�onki do storczykA?w. SA� one zazwyczaj przeA?roczyste i majA� wypustkA� wewnA�trz, na ktA?rej opiera siA� doniczka plastikowa. DziA�ki temu, A?e roA�lina nie stoi na pA�askim dnie nie ma moA?liwoA�ci, A?e woda po podlaniu bA�dzie dotykaA�a korzeni roA�liny. Dodatkowym atutem takich osA�onek jest wolne miejsce miA�dzy plastikowA� doniczkA� a dnem osA�onki, dziA�ki czemu roA�lina moA?e wypuszczaA� korzenie powietrzne rA?wnieA? do doA�u. JeA�li nie jesteA�my przekonani do zakupu przeA?roczystej osA�onki moA?e byA� ona rA?wnieA? w innych kolorach. TakA?e osA�onki bez wewnA�trznej wypustki doskonale sprawdzajA� siA� w przypadku uprawy storczykA?w. WybierajA�c osA�onkA� dla swojej roA�liny naleA?y jednak pamiA�taA�, aby byA�a ona nieco wiA�ksza od plastikowego pojemnika, w ktA?rym znajduje siA� storczyk.

piekny storczyk w donicy