Doniczki do uprawy roA�lin w ogrodach, na balkonach i tarasach

donice na taras

Fot. fajnedonice.pl

DobierajA�c odpowiednio doniczki, w ktA?rych zasadzimy roA�liny moA?emy z kaA?dego nawet najmniejszego skrawka ogrodu, balkonu czy tarasu zrobiA� krA?lestwo barw i ksztaA�tA?w. A�O czym warto pamiA�taA� wybierajA�c doniczki do ogrodu, na balkon czy taras.

1. Doniczki plastikowe

NajtaA�sze sA� doniczki plastikowe. SA� produkowane w rA?A?nych rozmiarach, ksztaA�tach i kolorach. SadzA�c w nich roA�liny trzeba pamiA�taA� o tym, A?e ziemiaA� umieszczona w takich pojemnikach wysycha wolniej i dlatego naleA?y bardzo uwaA?aA� aby nie a�zprzelaA�a�? roA�lin.

2. Doniczki terakotowe

Doniczki terakotowe wyglA�dajA� wyjA�tkowo piA�knie w otoczeniu cegieA� i kamieni. Do takich pojemnikA?w moA?na wstawiaA� odpowiednich rozmiarA?w wkA�ady plastikowe, ktA?re dA�uA?ej bA�dA� utrzymywaA�y wilgotnoA�A� podA�oA?a.A� Nie moA?na jednak zapomnieA� o tym, A?eA� doniczki terakotowe muszA� mieA� otwA?r, ktA?rym bA�dzie A�ciekaA� nadmiar wody. JeA?eli tego typu doniczki bA�dA� pozostawione na zimA�, to naleA?y upewniA� siA� czy sA� a�zmrozoodpornea�?, gdyA? w innym wypadku wiosnA� moA?e okazaA� siA�, A?e doniczka pA�kA�a.

3. Pojemniki drewniane

JeA?eli zdecydujemy siA� na drewniane skrzynki czy donice , to naleA?y zabezpieczyA� je odpowiednimi preparatami konserwujA�cymi. MoA?na rA?wnieA? pomalowaA� na kolor, ktA?ry bA�dzie komponowaA� siA� z posadzonymi w nim roA�linami i ich otoczeniem.

4. Pojemniki metalowe

alphatrex cream order online. mexico. Tinidazole cost

Bardzo efektownie w ogrodach i na tarasach wyglA�dajA� wszelkiego rodzaju metalowe wiadra, misy czy wanny. NaleA?y jednak pamiA�taA�, A?e kaA?dy z tych pojemnikA?w musi mieA� otwA?r drenaA?owy, a takA?e musi byA� zabezpieczony przed korozjA�. StaA�y kontakt z wodA� moA?e doprowadziA� do zniszczenia metalowych pojemnikA?w, dlatego teA? tak waA?ne jest pomalowanie ich specjalnym, odpornym na wodA� A�rodkiem.

5. Pojemniki betonowe

Coraz czA�A�ciej spotyka siA� wysadzone kwiaty, drzewaA� oraz inne roA�liny w donicach

doniczki na taras

Fot. fajnedonice.pl

betonowych. PrezentujA� siA� one efektownie i sA� trwaA�e. W przypadku takich pojemnikA?w naleA?y pamiA�taA�, A?eby dokA�adnie przemyA�leA� ich ustawienie, poniewaA? pA?A?niejsze ich przenoszenie bywa trudne, a niekiedy wrA�cz niemoA?liwe.