Gwiazda Betlejemska a�� niezwykA�a roA�lina na A�wiA�ta

gwiazda betlejemskaPoinsecja popularnie nazywana gwiazdA� betlejemskA� to roA�lina, ktA?ra w ostatnich latach bardzo silnie A�A�czy siA� ze A�wiA�tami BoA?ego Narodzenia. Kupowana jest przede wszystkim ze wzglA�du na piA�kne liA�cie przykwiatowe, ktA?re doskonale prezentujA� siA� jako ozdoba A�wiA�teczna.


 

Kilka sA�A?w o poinsecji
RoA�lina ta posiada wiele nazw. W Polsce najbardziej znana to Gwiazda Betlejemska. Inne nazwy to poinsecja lub wilczomlecz piA�kny. RoA�lina ta zostaA�a przywieziona do Europy z Meksyku, gdzie wystA�puje w stanie naturalnym. Poinsecja jest roA�linA� dnia krA?tkiego, co oznacza, A?e zakwita w okresie, gdy dzieA� trwa ok. 10 godzin. W naszej strefie klimatycznej okres jej kwitnienia przypada w okolicy BoA?ego Narodzenia. Warto jednak wiedzieA�, A?e roA�lina ta swojA� popularnoA�A� zdobyA�a nie ze wzglA�du na kwiaty, ktA?re sA� maA�o atrakcyjne, ale na piA�knie wybarwione liA�cie przykwiatowe. W sklepach spotykamy roA�liny o liA�ciach w kolorze czerwonym, A�ososiowym oraz kremowym.

No prescription ginette-35 indian cialis 5mg.

Uprawa
GwiazdA� BetlejemskA� zazwyczaj kupujemy A�jako ozdobA� A�wiA�tecznA�. Aby dA�ugo cieszyA�a nas swoim wyglA�dem naleA?y o niA� odpowiednio zadbaA�. Przede wszystkim naleA?y pamiA�taA�, A?e roA�lina ta lubi duA?e iloA�ci rozproszonego A�wiatA�a. Najlepiej czuje siA� w pomieszczeniach o temperaturze 18-25 stopni i duA?ej wilgotnoA�ci. Po okresie kwitnienia, kiedy liA�cie przykwiatowe tracA� swojA� barwA� najczA�A�ciej roA�lina lA�duje na A�mietniku, warto jednak wiedzieA�, A?e umiejA�tnie pielA�gnowana moA?e zakwitnA�A� w kolejnym roku.

WaA?ne!
Poinsecja nie bez powodu nazywana jest wilczomleczem piA�knym. RoA�lina ta ma w sobie mleczny sok, ktA?ry zawiera substancje draA?niA�ce. Dotykanie go moA?e prowadziA� do podraA?nienia skA?ry.