Jak sprawdziA� odczyn gleby?

Zapaleni ogrodnicy z pewnoA�ciA� wiedzA�, A?e gleba moA?e posiadaA� odczyn kwaA�ny, zasadowy lub obojA�tny. WiA�kszoA�A� roA�lin najlepiej czuje siA� w glebie o odczynie obojA�tnym lub lekko kwaA�nym (pH 6 -7). Znawcy tematu doskonale wiedzA� zarA?wno jak zmierzyA� odczyn gleby, jak iA� w jaki sposA?b zapobiegaA� zbytniemu zakwaszeniu. JeA�li do tej pory nie spotkaA�eA� siA� z tA� tematykA�, to przybliA?ymy jA� w kilku sA�owach.A�

Od czego zaleA?y odczyn gleby?

Odczyn gleby zwiA�zany jest z zawartoA�ciA� wapnia. Im mniej tego pierwiastka w glebie, tym odczyn bardziej kwaA�ny.

Jak zmierzyA� odczyn gleby?

Pomiar kwasowoA�ci gleby jest bardzo prosty. Wystarczy udaA� siA� do sklepu ogrodniczego i kupiA� tam kwasomierz. Buy cheap amantadine Za pomocA� tego urzA�dzenia naleA?y sprawdziA� odczyn podA�oA?a w kilku miejscach, co pozwoli dostosowaA� nawoA?enie do potrzeb gleby.

Jak zobojA�tniA� kwaA�ny odczyn gleby?

Najprostszym sposobem jest wapnowanie, czyli rozsypanie nawozu z duA?A� free viagra sample shipped to you. zawartoA�ciA� wapnia. Zabieg wapnowania najlepiej wykonywaA� po jesiennych zbiorach, aczkolwiek moA?na to rA?wnieA? wykonaA� wczesnA� wiosnA�. NawA?z naleA?y rozsypaA� rA?wnomiernie na caA�ej powierzchni uprawnej, a nastA�pnie wymieszaA� z wierzchniA� warstwA� gleby.