Po co storczykom przezroczysta doniczka?

doniczki do storczykA?wPrzeglA�dajA�c strony poA�wiA�cone storczykom moA?na dowiedzieA� siA�, A?e roA�liny te najlepiej czujA� siA� w doniczkach przeA?roczystych. Jak siA� moA?na przekonaA� jest to prawda, ale nie do koA�ca.

Przezroczyste doniczki sA� polecane do uprawy tych roA�lin gA�A?wnie ze wzglA�du na to, A?e uA�atwiajA� ich pielA�gnacjA�. DziA�ki przezroczystym doniczkom moA?na obserwowaA� kolor korzeni, ktA?ry wskazuje na to czy podlaA� roA�linA�, czy jeszcze poczekaA� kilka dni. MoA?liwoA�A� obserwacji korzeni umoA?liwia teA? szybkA� reakcjA� w przypadku pojawienia siA� chorA?b lub szkodnikA?w. Warto jednak wiedzieA�, A?e posadzony w ciemnej doniczce storczyk takA?e bA�dzie rA?sA� i kwitA�, aczkolwiek pielA�gnacja bA�dzie nieco trudniejsza.

JeA�li bezbarwna doniczka peA�na kory, wA�A?kna kokosowego i Buy rogaine amazon korzeni nie wyglA�da zbyt A�adnie w pomieszczeniu, wA?wczas warto wybraA� odpowiedniA� osA�onkA�. Obecnie panujA�ca moda na storczyki sprawiA�a, A?e w sklepach moA?na wybieraA� spoA�rA?d setek rA?A?nych wzorA?w. Znawcy tematu zachA�cajA� do zakupu osA�onek wykonanych z materiaA�A?w przezroczystych, ktA?re pozwalajA� przedostaA� siA� A�wiatA�u do korzeni roA�liny. JednakA?e nie jest to konieczne i moA?na rA?wnie dobrze wybraA� osA�onkA� z drewna, ceramiki, gliny czy

osA�onki dostorczykA?w

Fot. fajnedonice.pl

tworzywa sztucznego. Jedynymi ograniczeniami sA� tutaj buy lipitor without prescription. nasza wyobraA?nia i kwota jakA� chcemy na osA�onkA� przeznaczyA�.

Wszystkich, ktA?rzy oszukujA� ciekawych osA�onek do storczykA?w zachA�camy do odwiedzenia naszego sklepu. Z pewnoA�ciA� kaA?dy znajdzie model, ktA?ry speA�ni jego oczekiwania.