Przygotowanie roA�lin ogrodowych do zimy

przygotowanie ogrodu do zimyPaA?dziernik to czas na przygotowanie ogrodu do zimy. SprawdA? jak zabezpieczyA� roA�liny przed mrozem i A�niegiem.

RoA�liny w stanie spoczynku
W okresie zimowym wiA�kszoA�A� roA�lin przechodzi w stan spoczynku. RoA�liny te jeszcze jesieniA� zbierajA� w tkankach odpowiednie iloA�ci wody, ktA?re umoA?liwiA� im przezimowanie.

RoA�liny zimozielone propecia price australia.
Nieco inaczej jest z roA�linami zimozielonymi, ktA?re takA?e podczas zimy odparowujA� wodA�. Wprawdzie w naszym klimacie jesieniA� i zimA� nie ma upaA�A?w, a opady sA� znacznie wiA�ksze, niemniej jednak w razie braku opadA?w naleA?y dobrze podlaA� ogrA?d, by nie wyschA�y.

NawoA?enie
Przed zimA� warto takA?e nawieA?A� roA�liny. Najlepiej wykorzystaA� do tego celu specjalny preparat na jesieA�. Zawiera on wiA�kszA� dawkA� potasu i fosforu oraz mniej azotu aniA?eli inne nawozy do roA�lin ogrodowych. DziA�ki takiemu skA�adowi uA�atwia on roA�linom przetrwanie zimy w dobrym stanie.

Okrywanie roA�lin
W paA?dzierniku warto juA? zaczA�A� gromadziA� materiaA�y do okrywania roA�lin. MoA?na do tego celu uA?ywaA� agrowA�A?kniny, kory czy tektury falistej. Nie naleA?y jednak okrywaA� roA�lin juA? teraz, ale poczekaA� do czasu, gdy temperatura spadnie do ok. -5 stopni. Jest to waA?ne z kilku powodA?w. Przede wszystkim okrywajA�c roA�liny w czasie, gdy na zewnA�trz jest temperatura dodatnia moA?na doprowadziA� do przegrzania, co spowoduje rozpoczA�cie procesu wegetacji. Ponadto jesieA� to czas, gdy do zimowania przygotowujA� siA� nie tylko roA�liny ale rA?wnieA? zwierzA�ta. UA�oA?one wokA?A� krzewA?w pA�aty tektury, agrowA�A?knina czy kora stanowiA� doskonaA�e miejsce do przezimowanie dla nornic i myszy. Tacy lokatorzy mogA� bardzo zaszkodziA� roA�linom. Zbyt wysoka temperatura sprzyja rA?wnieA? chorobom roA�lin. Dlatego teA? z ich okrywaniem naleA?y poczekaA� do pierwszych mrozA?w. Kiedy temperatura na dworze zacznie spadaA� poniA?ej -10 stopni, wA?wczas naleA?y roA�liny okryA� dodatkowo, tak, by warstwa ochronna wynosiA�a ok. 15-20 cm.

Przygotowanie ogrodu do zimy nie jest szczegA?lnie trudne, ale konieczna jest odpowiednia wiedza. NieumiejA�tne okrywanie roA�lin czy brak podlewania mogA� sprawiA�, A?e w przyszA�ym roku Lamictal buy cheap bA�dzie ich znacznie mniej.