Przygotowujemy ziemiA� na wiosnA�.

Zanim rozpoczniesz sadzenie nowych roA�lin powinieneA� zadbaA� o glebA�. Dobrze nawieziona i przewietrzona ziemia bA�dzie doskonaA�ym podA�oA?em dla nowych upraw.

JeA�li jesieniA� przekopaA�eA� i nawiozA�eA� ziemiA�, to na wiosnA� arcoxia. pozostaje tylko lekkie spulchnienie i wyrA?wnanie grzA�dek. JeA�li jednak przed zimA� nie przygotowaA�eA� odpowiednio gleby do nowego sezonu, to czas najwyA?szy, aby to naprawiA�.

Prace Order advair w ogrodzie najlepiej zaczA�A� jak najwczeA�niej. Wystarczy, A?e ustA�piA� A�mrozy i ziemia rozmarznie. JeA�li nie nawiozA�eA� jej jesieniA�, to poczA�tek marca jest idealnA� porA�, aby to zrobiA�. Najlepiej do nawoA?enia nadaje siA� kompost. Jest to nawA?z niezwykle uniwersalny i bezpieczny dla wszystkich roA�lin. Przygotowany kompost rozsyp po caA�ej ziemi przeznaczonej pod uprawA�, a nastA�pnie delikatnie wymieszaj go z gA?rnA� warstwA� gleby.

OczywiA�cie kompost nie jest jedynym moA?liwym nawozem, ktA?ry moA?esz uA?yA� do uA?yA?nienia gleby. Poza nim warto skorzystaA� rA?wnieA? z obornika, a takA?e z nawozA?w mineralnych. JednakA?e decydujA�c siA� na ktA?rA�A� z powyA?szych opcji musisz bardzo uwaA?aA�, poniewaA? zbyt duA?a iloA�A� nawozu moA?e mieA� zA�y wpA�yw na uprawiane roA�liny.

NawiezionA� i przekopanA� ziemiA� naleA?y pozostawiA� na co najmniej kilkanaA�cie dni, a dopiero potem zaczA�A� sadziA� pierwsze roA�liny.