Archiwa tagu: doniczki na storczyki

PielA�gnacja storczykA?w

W ostatnim czasie bardzo popularne staA�y siA� storczyki. MoA?na je kupiA� w specjalistycznych kwiaciarniach albo w zwykA�ych marketach. RoA�liny te piA�knie kwitnA� i sA� wspaniaA�A� ozdobA� kaA?dego mieszkania. Wprawdzie storczyki cieszA� siA� zA�A� sA�awA� roA�lin, ktA?re sA� trudne w uprawie, ale jak wynika z obserwacji, wcale tak nie musi byA�, gdyA? ich piA�kne kwiaty pojawiajA� siA� w coraz wiA�kszej liczbie domostw. Storczyki to roA�liny wymagajA�ce, aczkolwiek nie tak trudne w uprawie, jak to siA� powszechnie uwaA?a. Wystarczy stosowaA� kilka podstawowych zasad, aby mA?c dA�ugo cieszyA� siA� piA�knem tych kwiatA?w.

kwiat storczyka

Podlewanie

Orchidee nie lubiA� duA?ych iloA�ci wody, dlatego naleA?y zadbaA�, aby po podlaniu na podstawku czy w osA�once na doniczkA� nie pozostawaA�a woda. Nadmierne podlewanie prowadzi do gnicia korzeni, a co za tym idzie niszczenia i obumierania roA�liny. SpecjaliA�ci zalecajA� podlewanie roA�lin co 2-7 dni, w zaleA?noA�ci od temperatury i wilgotnoA�ci powietrza. Najlepiej podlewaA� storczyki przez zanurzenia a�� doniczkA� z roA�linA� naleA?y zanurzyA� w wodzie do A? – A? jej wysokoA�ci i pozostawiA� na 5-10 minut, a nastA�pnie wyjA�A� doniczkA� z wody i osuszyA� doniczkA�. Do podlewania najlepiej wykorzystywaA� wodA� destylowanA� lub ostudzonA� wodA� przegotowanA�. Storczyki nie lubiA� kranA?wki, ktA?ra moA?e mieA� zA�y wpA�yw na ich rozwA?j i kwitnienie.

storczyk nowoczeA�nie

NawoA?enie

Storczyki, podobnie jak i inne roA�liny, powinny byA� odpowiednio nawoA?one. Najlepiej do tego celu wykorzystaA� specjalne odA?ywki do storczykA?w. W sklepach ogrodniczych dostA�pne sA� nawozy w postaci paA�eczek lub pA�ynu, ktA?ry dodaje siA� do wody podczas podlewania. RoA�lina powinna byA� nawoA?ona mniej wiA�cej co 2 tygodnie w okresie wzrostu i raz w miesiA�cy w okresie spoczynku.

storczyki w donicy

Przesadzanie

Storczyki to roA�liny, ktA?re potrzebujA� specjalnego podA�oA?a, ktA?re jest przewiewne i utrzymuje dA�ugo wilgoA�. KupujA�c roA�linA� w sklepie najczA�A�ciej znajduje siA� ona w plastikowej doniczce z podA�oA?em z kory lub mchu. JeA�li chcemy jA� przesadziA� nie fedex viagra generic. zaleca siA� sadzenia jej w zwyczajnej ziemi, lepiej kupiA� w sklepie specjalne podA�oA?e do storczykA?w. RoA�linA� naleA?y przesadziA� wtedy, gdy widaA� jest, A?e korzenie nie mieszczA� siA� juA? w swojej doniczce. Po zmianie doniczki naleA?y daA� roA�linie nieco czasu do przyzwyczajenia siA� i podlaA� jA� za okoA�o tydzieA�. Pierwsze nawoA?enie po przesadzeniu powinno siA� odbyA� po okoA�o miesiA�cu.

maA�a donica

Dla Cheap aciphex no prescription domowych storczykA?w najgorszym zagroA?eniem jest ich przelanie. jeA�li bA�dziemy dbaA� o odpowiednie nawodnienie i nawoA?enie, storczyk odwdziA�czy siA� nam pA�dami peA�nymi kwiatA?w.