Archiwa tagu: skrzynki balkonowe

Doniczki na roA�liny balkonowe a�� co warto wiedzieA�?

JeA�li marzysz o piA�knym, ukwieconym balkonie powinnaA� juA? dziA� pomyA�leA� o zakupie sadzonek. Zanim jednak wybierzesz siA� do sklepu po rozsady, najpierw kup odpowiednie pojemniki, takie, by Twoje roA�liny czuA�y siA� w nich dobrze i piA�knie wyglA�daA�y.

donica na balko

WielkoA�A� pojemnikA?w

WybierajA�c donice i skrzynki na kwiaty balkonowe naleA?y pamiA�taA� o kilku sprawach. Przede wszystkim pojemniki powinny byA� doA�A� duA?e i w miarA� moA?liwoA�ci wysokie, aby mogA�y pomieA�ciA� roA�linA�, jej system korzeniowy oraz ziemiA�. NaleA?y pamiA�taA�, A?e ziemia w doniczce to swego rodzaju spiA?arnia dla roA�lin i im mniej jej bA�dzie tym sA�abiej bA�dA� siA� rozwijaA�y roA�liny. Ponadto trzeba mieA� na uwadze to, A?e kaA?da roA�lina posiada swA?j system korzeniowy, ktA?ry musi mieA� miejsce na rozwA?j. Brak odpowiedniej przestrzeni sprawia, A?e roA�liny przestajA� rosnA�A� i chorujA�.

 

KsztaA�t

WA�aA�ciwie nie ma znaczenia czy pojemniki na kwiaty sA� okrA�gA�e, owalne czy kwadratowe. NajwaA?niejsze jest, aby moA?na je byA�o bezpiecznie ustawiA� na balkonie. NaleA?y pamiA�taA�, A?e donice mocno zwA�A?ane na dole mogA� byA� maA�o stabilne i stojA�c np. na parapecie podczas podmuchu wiatru mogA� przewrA?ciA� siA�. StA�d teA? zaleca siA� ustawianie na Ginette-35 cost balkonach donic i pojemnikA?w o stabilnych ksztaA�tach.

 

Tworzywo

Obecnie na rynku moA?na znaleA?A� wiele bardzo rA?A?nych donic i skrzynek na roA�liny balkonowe. WybierajA�c pojemniki dla siebie warto zwrA?ciA� uwagA� nie tylko na ich wyglA�d zewnA�trzny, ale rA?wnieA? na tworzywo, z ktA?rego zostaA�y wykonane. NajczA�A�ciej moA?na spotkaA� skrzynki balkonowe avodart in singapore. z tworzywa sztucznego. Pojemniki te sA� lekkie i bardzo wygodne w montaA?u. Niestety posiadajA� rA?wnieA? wady. Przede wszystkim pojemniki z tworzyw sztucznych nie przepuszczajA� powietrza. Po wtA?re, wystawione na sA�oA�ce bardzo szybko siA� nagrzewajA�, zaA� wysoka temperatura moA?e uszkadzaA� system korzeniowy roA�lin. Ponadto wybierajA�c plastikowe pojemniki trzeba pamiA�taA�, A?e sA� wraA?liwe na zmiany temperatur i pozostawienie ich przez caA�y rok na balkonie moA?e skutkowaA� pA�kaniem poszczegA?lnych A�cianek. Znacznie odporniejsze na zamiany temperatury sA� pojemniki ceramiczne. Nie ulegajA� tak szybko zniszczeniu podczas zmian pogody, ale mogA� siA� stA�uc. Trzeba teA? wyraA?nie podkreA�liA�, A?e sA� znacznie ciA�A?sze aniA?eli ich plastikowe odpowiedniki. Trzecim tworzywem, z ktA?rego wykonuje siA� pojemniki na roA�liny balkonowe jest drewno. Pojemniki takie sA� lA?ejsze niA? ceramiczne i nie nagrzewajA� siA� tak szybko jak pojemniki z tworzyw sztucznych. Ponadto drewno pozwala oddychaA� ziemi, ktA?ra siA� wewnA�trz znajduje, co pozytywnie wpA�ywa na wzrost i zdrowie roA�lin. Niestety rA?wnieA? drewniane skrzynki nie sA� bez wad. NajpowaA?niejszym zarzutem jaki moA?na w ich kierunku skierowaA� to, to, A?e mogA� sA�uA?yA� maksymalnie kilka lat, poniewaA? ulegajA� systematycznemu zniszczeniu zwiA�zanemu m.in. z warunkami atmosferycznymi.

 

O czym jeszcze naleA?y pamiA�taA�?

KupujA�c pojemniki na roA�liny balkonowe naleA?y zwrA?ciA� uwagA� na to, by miaA�y one otwory w dnie. DziA�ki nim z donicy bA�dzie mA?gA� odpA�ynA�A� nadmiar wody. Trzeba takA?e pamiA�taA�, aby pojemniki posiadaA�y podstawki. SA� one szczegA?lnie istotne, gdy pod naszym balkonem znajduje siA� balkon sA�siada.