W listopadzie liA�cie w sadzie a�� czyli co zrobiA� z opadajA�cymi liA�A�mi

liscieProblem liA�ci w sadach i ogrodach pojawia siA� kaA?dego roku na przeA�omie paA?dziernika i listopada. Jedni mA?wiA� a�� grabiA�, a inni a�� lepiej zostawiA�. Co zatem zrobiA� z liA�A�mi, ktA?re spadA�y z drzew?

Nie grabiA�
CzA�A�A� ogrodnikA?w jest zdania, A?e liA�ci nie naleA?y grabiA�. Jest to w duA?ej mierze racja, poniewaA? przez okres jesieni, zimy i przedwioA�nia liA�cie leA?A�ce na ziemi sA� doskonaA�A� osA�onA� dla zimujA�cych roA�lin. Ponadto wraz z upA�ywem czasu butwiejA� i uA?yA?niajA� glebA�. W ogrodach dotychczas nieuprawianych zaleca siA� nawet przekopanie grzA�dek wraz z liA�A�mi, poniewaA? nawoA?A� one glebA� i poprawiajA� jej przepuszczalnoA�A�.

Niestety niegrabienie liA�ci ma teA? swoje minusy. NajwiA�kszym z nich jest wyglA�d ogrodu. FruwajA�ce wszA�dzie liA�cie nie prezentujA� siA� najlepiej i moA?e choA�by Buy hoodia911 dlatego warto je uprzA�tnA�A�.

GrabiA�
Grabienie liA�ci ma wiele zalet. Przede wszystkim zapewnia bezpieczeA�stwo osobom, ktA?re poruszajA� siA� po ogrodzie. NaleA?y pamiA�taA�, A?e mokre liA�cie sA� tak samo A�liskie jak lA?d i mogA� spowodowaA� tak samo przykry w skutkach upadek. Po wtA?re, dokA�adnie oczyszczony z liA�ci ogrA?d wyglA�da na bardziej zadbany i prezentuje siA� znacznie lepiej. Warto teA? pamiA�taA�, A?e pozostawione na trawnikach liA�cie mogA� prowadziA� do zniszczenia i chorA?b darni, co moA?e skutkowaA� brzydkim wyglA�dem trawinka w nastA�pnym sezonie.

A co z liA�A�mi?
JeA�li decydujesz siA� grabiA� liA�cie to pojawia siA� problem, co z nimi zrobiA�. Jest na to kilka sposobA?w:

  • WyrzuciA� do koszta a�� wielu ogrodnikA?w uzna to za marnotrawstwo, ale jest to najprostszy sposA?b pozbycia siA� liA�ci. NaleA?y zagrabione liA�cie wA�oA?yA� do workA?w a nastA�pnie wyrzuciA� do kontenera lub wystawiA� do zabrania przez firmA� zajmujA�cA� siA� wywozem nieczystoA�ci. Trzeba pamiA�taA�, A?e za wywA?z liA�ci pA�aci siA� tak samo jak za inne A�mieci. Czasami na ulicach pojawiajA� siA� specjalne pojemniki na liA�cie, wA?wczas te ze swojego ogrodu moA?na wrzuciA� wA�aA�nie do nich. Za wywiezienie kontenerA?w tego typu nie zapA�acisz.
  • WykorzystaA� w ogrodzie a�� zagrabione liA�cie moA?na wykorzystaA� rA?wnieA? w ogrodzie. Doskonale nadajA� siA� do zabezpieczenia przed przemarzniA�ciem roA�lin zimozielonych. MoA?na je rA?wnieA? rozsypaA� na rabatach, gdzie ochroniA� glebA� przed zamarzniA�ciem oraz uA?yA?niA� jA�. Kopczyk liA�ci pozostawiony w zacisznym kA�cie moA?e byA� takA?e miA�ym schronieniem dla jeA?y, ktA?re warto mieA� u siebie, gdyA? czyszczA� ogrA?d z wielu szkodnikA?w.
  • PrzerobiA� na kompost a�� coraz czA�A�ciej w kA�cie ogrodu pojawia siA� niewielki kompostownik. Jest to pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego, drewna, a niekiedy nawet z siatki, w ktA?rym umieszczane sA� roA�linne odpady z ogrodu. Pod wpA�ywem wilgoci i ciepA�a odpady roA�linne zamieniajA� siA� w kompost, ktA?ry jest jednym z najlepszych nawozA?w. Wrzucenie liA�ci do kompostownika niewiele kosztuje, a za to moA?na wiele zyskaA�.
  • SpaliA� a�� palenie liA�ci jest w Polsce doA�A� popularnym sposobem na pozbycie siA� ich. NaleA?y jednak wiedzieA�, A?e nie jest to najlepszy pomysA�, poniewaA? dym powstajA�cy podczas palenia jest szkodliwy dla zdrowia ludzi i dla A�rodowiska. Ponadto pA�onA�ce ogniska mogA� byA� bardzo niebezpieczne. OgieA� z liA�ci moA?e przedostaA� siA� na inne przedmioty co prowadzi do poA?aru. Ponadto palenie liA�ci jest czA�sto ograniczane prawem, stA�d teA? moA?na za ten czyn otrzymaA� mandat od policji lub straA?y miejskiej. Tym samym zanim podA�oA?ysz ogieA� pod kupkA� liA�ci sprawdA? czy prawo Ci tego nie zabrania.

 

Jesienne porzA�dki w ogrodzie to dla wielu miA�oA�nikA?w uprawy roA�lin spore wyzwanie. liA�cie pick us up near. Zanim jednak zagrabisz liA�cie dobrze siA� zastanA?w czy warto i jak siA� ich potem pozbyA�. CzA�sto najprostsza metoda nie jest wcale najlepszA�. Niemniej jednak wybA?r naleA?y do Ciebie.